Permanente educatie

Blijf relevant met
permanente educatie

De CCLTE erkent de snel evoluerende aard van de juridische en technologische sector en is van mening dat professionals op de hoogte moeten blijven om de geldigheid en relevantie van hun certificeringen te behouden.

Daarom hebben we permanente educatie verplicht gesteld voor al onze gecertificeerde cursussen. Door deel te nemen aan permanente educatie vergroten professionals niet alleen hun individuele expertise, maar verhogen ze ook de collectieve normen en effectiviteit van de hele sector.

Belang van permanente educatie

In de dynamische wereld van juridische en technologische kruispunten evolueert het landschap voortdurend. Nieuwe regelgeving, technologische vooruitgang en verschuivingen in maatschappelijke verwachtingen veranderen regelmatig de contouren van de industrie. Voor professionals die zich op dit ingewikkelde terrein begeven, is op de hoogte blijven niet alleen een luxe, maar ook een noodzaak.

Permanente educatie (PE) dient als een gestructureerd traject voor deze professionals om voorop te blijven lopen bij veranderingen in de sector. Het biedt hen de tools en kennis die nodig zijn om zich aan te passen aan de veranderende paradigma’s, en zorgt ervoor dat ze de meest actuele en geïnformeerde oplossingen bieden voor complexe uitdagingen.

Op juridisch-technisch gebied, waar de gevolgen van verouderde kennis zowel onmiddellijk als diepgaand kunnen zijn, fungeert continu leren als een essentiële waarborg.

Door deel te nemen aan permanente educatie vergroten professionals niet alleen hun individuele expertise, maar verhogen ze ook de collectieve normen en effectiviteit van de hele sector.

Behoud uw certificering

Om de integriteit en relevantie van uw CCLTE-certificering te behouden, is het naleven van onze vereisten voor permanente educatie (CE) van cruciaal belang. Het naleven van deze richtlijnen garandeert dat u niet alleen de hoge normen van de CCLTE handhaaft, maar ook de industrie blijft bedienen met de nieuwste en meest relevante kennis.

Aanloopperiode

Documentatie vanaf het tweede jaar

Willekeurige
Audits

Richtlijn voor jaarlijkse professionele ontwikkeling:

Afstemming met leerdoelen

Het eerste jaar na de certificering is een respijtperiode, waarin er geen formele PE-vereisten zijn.

Vanaf het tweede jaar na het behalen van uw certificering bent u verantwoordelijk voor het documenteren van alle cursussen, seminars, workshops en andere educatieve activiteiten waaraan u deelneemt.

De CCLTE behoudt zich het recht voor om u zonder reden een overzicht van uw PE-activiteiten op te vragen.

Hoewel we geen strikt minimum stellen, wordt het aanbevolen dat titelhouders elk jaar ten minste 16 uur professioneel onderwijs volgen.

Uw voortgezette opleiding moet aansluiten bij en de leerdoelen weerspiegelen van de specifieke CCLTE-gecertificeerde cursus die u heeft voltooid.

Documentatie vanaf het tweede jaar

vanaf het tweede jaar na het behalen van uw certificering bent u verantwoordelijk voor het documenteren van alle cursussen, seminars, workshops en andere educatieve activiteiten waaraan u deelneemt.

Daarnaast zijn alle artikelen of artikelen die u schrijft en publiceert in erkende tijdschriften of platforms moeten worden geregistreerd. Let op: berichten op persoonlijke blogs, LinkedIn of vergelijkbare platforms zijn uitgesloten van deze vereiste.

  • Voor webinars en lessen op locatie registreert u de tijd die u aan actieve deelname besteedt, exclusief pauzes en intervallen.
  • Voor e-learningmodules registreert u de gemiddelde doorlooptijd die door de cursusaanbieder wordt voorgesteld, omdat dit doorgaans de beste tijd voor het opnemen van inhoud weerspiegelt. Als er geen schatting wordt gegeven, kunnen leerlingen de daadwerkelijke tijd gebruiken die ze actief besteden aan de inhoud, waarbij ze ervoor zorgen dat ze pauzes uitsluiten.
  • Voor publicaties mag u uitgaan van tussen de 2 en 6 uur PE per artikel, afhankelijk van de complexiteit, hoeveelheid onderzoek en publicatiemedium.