Accreditatie

Het Centre for Certified Legal and Tech Expertise (CCLTE) stelt zich ten doel
het handhaven en bevorderen van de hoogste onderwijsnormen op het snijvlak van recht en technologie.

Accreditatie door CCLTE is een bewijs van de inzet van een docent of instituut voor het leveren van hoogwaardige, actuele en uitgebreide training in dit snel evoluerende domein.

Voordelen van accreditatie

Kwaliteitsborging

Zichtbaarheid en uitstraling

Toegang tot permanente educatie

Ons accreditatieproces zorgt ervoor dat docenten en instellingen voldoen aan de strenge normen van de cursusinhoud en -levering die zijn vastgesteld door CCLTE.

Eenmaal geaccrediteerd worden organisaties prominent vermeld op de CCLTE-website, wat voor studenten en professionals een teken van kwaliteit en betrouwbaarheid is.

Geaccrediteerde organisaties krijgen de mogelijkheid cursussen voor permanente educatie aan te bieden, waardoor een leven lang leren en het verbeteren van vaardigheden voor studenten worden bevorderd.

Geaccrediteerde organisaties

Op zoek naar specialistische juridische kennis over ICT, privacy en recht? ICTRecht Academy biedt een scala aan juridische (inhouse) trainingen, opleidingen en webinars met een praktische insteek. Wij spreken uit cases waarin wij dagelijks adviseren en graag al uw vragen beantwoorden.

Het huidige opleidingsaanbod voor advocaten/advocaten is nog niet voldoende online toegankelijk. Legal Bytes wil hier verandering in brengen door on-demand cursussen aan te bieden gericht op toekomstbestendige advocaten. Alle docenten van Legal Bytes zijn experts op hun rechtsgebied en beschikken over ruime onderwijservaring. De video’s van de online cursussen zijn per onderwerp/thema te raadplegen, zodat deze als ‘kennisdatabase’ functioneert.

Neem contact op om te beginnen Wilt u groeien als onderwijsorganisatie? Word geaccrediteerd en geef topcursussen over juridisch en technologie aan uw doelgroepen.

Vereisten voor accreditatie zijn:

  • Bewezen track record of ervaring op het gebied van juridisch en technisch onderwijs.
  • Mogelijkheid om gemengde cursussen te geven: webinars, e-learning en lesgeven op locatie.

Hetzij

  • Bereid zijn om de inhoud van de CCLTE-cursus te gebruiken, of
  • Eigen cursusinhoud ontwikkelen die voldoet aan de door CCLTE gestelde leerdoelen.
  • Periodieke beoordeling en actualisering van cursussen om de relevantie van de inhoud en afstemming op de beste praktijken in de sector te garanderen.
  • Een systeem voor het gebruik van feedback van studenten voor de voortdurende verbetering van de cursussen.