Gecertificeerde educatie

Voor professionals als u die ernaar streven hun expertise op het gebied van de convergentie van recht en technologie te vergroten, fungeert het Centre for Certified Legal and Tech Expertise (CCLTE) als uw baken voor superieur onderwijs.

CCLTE werkt samen met geaccrediteerde partners die cursussen verzorgen die zorgvuldig zijn doorgelicht door een onafhankelijke opleidingscommissie. Dit zorgt ervoor dat u als deelnemer verzekerd bent van kwaliteit, relevantie en de meest actuele inhoud om uw carrière vooruit te helpen. De verschillende titels die worden toegekend aan degenen die slagen voor de CCLTE-examens (zoals CAICO) dienen als een indicator van uw kennis en vaardigheden.

Het verdienen van deze titels geeft u niet alleen een concurrentievoordeel, maar brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om op de hoogte te blijven in dit snel evoluerende vakgebied. Daartoe legt CCLTE de nadruk op permanente educatie, zodat u verzekerd blijft dat u aan de top van branchekennis en -praktijk blijft staan, altijd klaar om de uitdagingen en kansen van de juridisch-technologische grens te omzeilen.

CAICO

Verwerf unieke skills rondom borging van AI-compliance.

 • Bestudeer de leidende rol van de EU bij het reguleren van AI
 • Leer praktische compliance-instrumenten toepassen.
 • Verdien het recht om jezelf CAICO® te noemen.

CDPO

Onderscheid uzelf als privacy officer of functionaris gegevensbescherming.

 • Praktijkgericht onderwijs voor drukke professionals.
 • Leer van casestudies en simulaties.
 • Blijf voorop lopen op het gebied van Europese en andere wetten rond gegevensbescherming.

Raad van Beroep

De Raad van Beroep is een onafhankelijk instituut, opgericht door CCLTE.

De Raad van Beroep behandelt specifiek klachten die betrekking hebben op:

 • Lesmateriaal.
 • Exameninhoud en procedures. Houd er rekening mee dat de Raad geen procedurele problemen behandelt, zoals annuleringen van cursussen, factureringsproblemen of logistieke aspecten van de training.

Procedure:

 • Als een klacht niet rechtstreeks bij de onderwijsinstelling kan worden opgelost, kan een leerling in beroep gaan bij de Raad.
 • Na ontvangst van het beroep beoordeelt de Raad van Beroep de klacht en vraagt het de betreffende onderwijsinstelling om een reactie.
 • Indien dit nodig wordt geacht, zal de Raad van Beroep begeleiding en advies inwinnen bij de Onderwijscommissie om een eerlijke en geïnformeerde beslissing te garanderen.
 • Na grondig beraad neemt de Raad van Beroep een definitief besluit.

Beslissingen:

De beslissing van de Raad van Beroep is definitief en bindend. Van zowel de leerling als de onderwijsinstelling wordt verwacht dat zij zich aan de uitspraak van het bestuur houden.

Hoe u een beroep kunt indienen:

Als u een beroep wilt indienen, kunt u contact opnemen met de coördinator van de Raad via appeals@cclte.org.

We moedigen alle leerlingen aan om in eerste instantie rechtstreeks met hun onderwijsinstelling te communiceren. Voeg relevante correspondentie met de onderwijsinstelling toe.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie is een onafhankelijk orgaan binnen de CCLTE, belast met het toezicht op de kwaliteit van de curriculumnormen in CCLTE-gecertificeerd onderwijs. De commissie bestaat uit experts uit het veld en beoordeelt en keurt zowel de leerplannen als de examens goed om ervoor te zorgen dat ze relevant, up-to-date en van topkwaliteit zijn. Alleen na goedkeuring door de commissie kan een instelling een bepaald curriculum onderwijzen met als doel zijn studenten in aanmerking te laten komen voor de CCLTE-titel.

Ivar Timmer
Professor Legal management & technology | AUAS

Mirjam van der Sluis
Manager Legal Desk | Gemeente Amsterdam

Peter Kits

Partner Digital Transformation | KPMG

Tina van der Linden

Associate Professor | Amsterdam Law & Technology Institute | VU